Triacc • Onze diensten • Personeelsadvies
 • Personeelsadvies

Personeelsadvies

Vanaf 2019 verzorgt Arthur Keizer de loonadministratie van alle klanten van triacc. Hij heeft jarenlange ervaring met loonadministraties. Samen met Elly Knevelman, personeelsfunctionaris en loonadministrateur, hebben wij hiermee een team geformeerd die u op vele gebieden kan ondersteunen, begeleiden en adviseren zoals:

 • Arbeidscontracten;
 • Ontslagkwesties:
  • ontslagaanvraag vanwege bedrijfseconomische redenen;
  • ontslagaanvraag op andere gronden;
 • Ziekteverzuimbeleid (Wet Verbetering Poortwachter):
  • optreden als casemanager in een re-integratietraject (procesbewaking);
 • Arbeidsomstandigheden:
  • omtrent bedrijfshulpverlening;
  • het opstellen van een risico Inventarisatie- en Evaluatie, oftewel de zogeheten RI&E;
 • Subsidieaanvragen:
  • u kunt bijvoorbeeld in aanmerking komen voor subsidiemogelijkheden indien u een arbeidsgehandicapte werknemer in dienst heeft of in dienst neemt;
 • Afdrachtvermindering:
  • bijvoorbeeld afdrachtvermindering voor onderwijs. Heeft u een werknemer in dienst die bijvoorbeeld een bedrijfsopleiding volgt (BBL of BOL opleiding), of een HBO duale studie volgt, dan mag u wellicht afdrachtvermindering toepassen. De afdrachtvermindering kan al gauw oplopen naar € 2.000,- per jaar;
  • afdrachtvermindering onderwijs kan ook toepast worden indien u tenminste twee maanden een stagiaire begeleid in het kader van een beroepsopleiding MBO-niveau 1 of 2.
VKD