Triacc • Onze diensten • MKB • Startende ondernemers
  • Startende ondernemers

Startende ondernemers

Het onderwerp “startende ondernemers” zal in het licht van de alom heersende kredietcrisis bij u momenteel eerder sprookjesachtige gevoelens oproepen, dan dat u dit op serieuze gedachten brengt naar uw daadwerkelijke mogelijkheden tot het starten van een eigen bedrijf. Hoe onlogisch u dit ook zult vinden, onze ervaringen onderschrijven deze stelling niet en u zult zich dan ook afvragen hoe dat kan.

Eigenlijk is het antwoord daarop niet echt moeilijk te geven. Het succes van een startende onderneming hangt namelijk maar van enkele zaken af en vooral niet van het feit hoeveel geld u zelf op een spaarrekening heeft staan of hoeveel geld u vrij kunt maken om een eventuele overwaarde op uw eigen huis (het verschil tussen de hypotheekschuld en de verkoopwaarde van uw eigen woning) te benutten. U zult daarentegen zeggen ’maar met een stuk eigen geld is het wel gemakkelijker om te starten!’. Dat is juist, maar er zijn andere, veel belangrijkere zaken aan de orde om uw bedrijf te kunnen starten dan alleen een bedrag aan “eigen geld” hebben of het feit dat er sprake is van een wereldwijde kredietcrisis. Het is namelijk van het grootste belang om uw wens om een eigen bedrijf te beginnen en de ideeën die u daarover (vaak al heel lang) heeft, vooreerst te bespreken met een adviseur die u goed kan begeleiden bij het maken van uw plannen.

Het zal u niet verbazen dat u met uw wens om een eigen bedrijf te starten bij ons dan ook aan het juiste adres bent . Wij hebben die specialisten in huis die u nodig heeft om een goed ondernemingsplan op te stellen, van waaruit een onderbouwd verzoek tot een bedrijfsfinanciering, met een reële kans op succes, aan een bank kan worden voorgelegd.

Er is echter nog een veel belangrijker onderdeel aan uw toekomstplannen om zelfstandig ondernemer te worden. Dat onderdeel bent u namelijk zelf en niet te vergeten, vooral ook uw eventuele partner. U moet zich namelijk realiseren dat er voor het succesvol runnen van een eigen bedrijf veel meer nodig is dan het vakmanschap wat u uit uw beroep of uit uw studie meeneemt naar uw onderneming.

Er zijn naast uw werkervaring en kennis een heel scala aan andere vaardigheden, die niet op scholen onderwezen worden, die van evengroot belang zijn als uw werk goed kunnen doen. Dit zijn zaken die, als u in loondienst bent, bij uw baas liggen en waar u nooit mee in aanraking kwam. U moet hierbij niet alleen denken aan het bijhouden van de administratie, maar vooral ook aan de verwerving van opdrachten en/of klanten die u een zodanige prijs betalen dat uw bedrijf voldoende winst maakt en ook op de lange termijn bestaansrecht heeft! Iets anders is het maken van prijsafspraken met leveranciers, of heeft u ook personeel nodig? Wie maakt dan de arbeidsovereenkomst voor uw medewerker(s) en hoe gaat u bijvoorbeeld om met het risico van ziekte en wat gebeurt er als een opdrachtgever niet betaalt? Deze en vele andere onderwerpen en aspecten, maar zeker ook de kansen en risico’s aan het starten en uitoefenen van een eigen bedrijf komen bij ons aan de orde.

Als u met de gedachte loopt om een eigen zaak te starten, laat u dan vooral niet afschrikken, maar loop gerust eens bij ons binnen voor een geheel vrijblijvend gesprek. Wij helpen u graag, om op basis van concrete uitgangspunten uw droom om een eigen bedrijf te starten tot werkelijkheid te brengen!

VKD