Triacc • Onze diensten • Fiscaal advies • Inkomstenbelasting
 • Inkomstenbelasting

Inkomstenbelasting

Onze aangifte afdeling verzorgt graag uw aangifte inkomstenbelasting.
Voor informatie verzoeken u contact op te nemen voor een vrijblijvende vaste prijsopgave.
Onderstaand gegeven wij u een korte uiteenzetting van de indeling van de boxen in de inkomstenbelasting.

De inkomstenbelasting kent 3 boxen.

Box 1: voor werk en wonen,
Box 2: voor aanmerkelijk belanghouders
Box 3: voor sparen en beleggen.

Box 1: Werken en wonen

Hierin vallen de belangrijke winst uit onderneming, loon uit dienstbetrekking en resultaat uit overige werkzaamheid.

Box 1 (winst uit onderneming)

Ondernemers met een eenmanszaak of VOF zullen via “winst uit onderneming” belast worden. De freelancers en ZZP-ers horen ook thuis in “winst uit onderneming” voor zover de belastingdienst ze aanmerkt als ondernemer. In dat geval drijft de freelancer of zzp-er zijn onderneming bijvoorbeeld als eenmanszaak of VOF.
U kunt niet kiezen of u ondernemer bent voor de belastingen. Deze keus hangt af van de rechtspraak en wet. U kunt natuurlijk wel kijken naar de reden dat u wel of niet ondernemer bent en bepalen of u aan deze situatie iets kunt veranderen. In alle gevallen echter dient u er wel aandacht aan te besteden zodat u later niet voor verassingen komt te staan.
Overigens helpt de belastingdienst u hier ook bij. U stuurt dan een opgaaf startende ondernemingen naar de belastingdienst waarna zij bepalen of u als ondernemer voor de inkomstenbelasting dient te worden aangemerkt.

 • De belastingdienst kijkt vooral naar.
 • Maakt u winst en zo ja, hoeveel?
 • Hoe zelfstandig is uw onderneming?
 • Beschikt u over kapitaal (in de vorm van geld of goederen)?
 • Hoeveel tijd steekt u in de onderneming?
 • Wat is de omvang (in tijd en geld) van de werkzaamheden?
 • Hoeveel klanten heeft de onderneming?
 • Is er geen sprake van een hobby?
 • Hoe maakt de onderneming zich bekend naar buiten?
 • Loopt u ‘ondernemersrisico’?
 • Bent u aansprakelijk voor de schulden van de onderneming?

Als ondernemer wordt u belast over de winst die u maakt.

Box 1 (loon uit dienstbetrekking)

Box 1 bevat “loon uit dienstbetrekking” oftewel gewoon salaris. Als u in loondienst bent ontvangt u salaris. Wat niet iedereen weet is dat u bijvoorbeeld ook als freelancer of ZZP-er salaris kan genieten. Er kan sprake van een fictieve dienstbetrekking. U noemt zichzelf bijvoorbeeld freelancer of ZZP-er. Echter, als u eerlijk naar uw werkzaamheden kijkt kan het zijn dat wat u doet heel veel lijkt op wat een werknemer doet.

Dit kan het geval zijn als uw opdrachtgever gezag heeft over u, hij u door moet betalen bij ziekte en vakantie en u het werk persoonlijk moet uitvoeren.
Voor de opdrachtgever kan dit vervelend uitpakken. Als u eigenlijk in loondienst bent, maar u voordoet als ondernemer dan houdt de opdrachtgever ten onrechte geen loonbelasting in.

Box 1 (resultaat uit overige werkzaamheid/bijverdiensten)

Dit stuk van de box is voor bijverdiensten. U bent niet in loondienst maar een zelfstandige fiscale ondernemer bent u ook niet. De beste benaming is misschien wel bijverdiensten. Uw omzet minus zakelijke kosten telt u bij uw inkomen op. Een opdrachtgever wil zeker weten dat ze eigenlijk geen loonbelasting moet inhouden.
U kunt er echter ook voor kiezen dat de opdrachtgever loonbelasting voor u inhoudt. Dit is een soort vooruitbetaalde inkomstenbelasting. U betaalt dus niet twee keer. Dit systeem heet opting-in.

Box 2: Aanmerkelijk belang

Box 2 bevat het regime voor aanmerkelijk belang houders. In de kern zijn dit mensen die meer dan 5% van de aandelen in een Nederlandse vennootschap (zoals de BV en NV) hebben. Dit wordt een aanmerkelijk belang genoemd. Alle winsten uit dit aanmerkelijk belang, zoals renteontvangsten van de BV of NV, dividend en verkoopwinst is belast tegen een speciaal tarief. Met deze box moet vooral rekening gehouden worden bij het ondernemen via een BV of NV.

Box 3: Sparen en beleggen

Er bestaat nog een derde box, namelijk sparen en beleggen. Deze laten we grotendeels buiten beschouwing omdat deze niet echt met ondernemen te maken heeft. Het belangrijkste om te weten is dat u voor belastingdoeleinden een rendement van 4% heeft op uw bezittingen minus schulden. Er is een drempelbedrag waaronder u bent vrijgesteld.

VKD