Triacc • Onze diensten • Fiscaal advies
  • Fiscaal advies

Fiscale dienstverlening

De belastingadviseurs van triacc zijn prima toegerust om u te adviseren bij uw fiscale planning. Namelijk bij bijna alles wat u doet, zowel zakelijk als privé, heeft immers fiscale consequenties.
Onze fiscale afdeling voorziet, in samenwerking met de adviseurs, in de fiscale begeleiding van de u en uw onderneming. Bedrijfsopvolging, herstructureringen, contracten opmaken en in de meest brede zin fungeren als vraagbaak voor ondernemers zijn hierbij enkele kernaspecten van onze dienstverlening.

De fiscale dienstverlening van triacc beperkt zich niet alleen tot het toepassen van de fiscale regeltjes. U mag van ons meer verwachten:

  • Een pro-actieve houding die zich uit in het adviseren ten aanzien van (actuele) fiscale onderwerpen.
  • Juridische begeleiding die in directe relatie staat tot onze fiscale dienstverlening. U kunt dan denken aan de voor uw onderneming optimale juridische structuur, het verzorgen van diverse overeenkomsten, het bijstaan in civiel juridische vraagstukken, begeleiding op het vlak van fusies en overnames, financiële planning, optimalisatie oudedagsvoorziening, begeleiding schenking en successie.

Tevens ondersteunen wij u op het gebied van zaken als uitstelregeling, aangiften inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, bezwaar- en beroepsschriften en communicatie met de belastingdienst.

VKD