Triacc • Onze diensten • Administraties • Samenstellen jaarrekening

Samenstellen jaarrekening

Triacc Adviseurs & Accountants B.V. verzorgt complete jaarrekeningen voor bedrijven waarvoor de verplichte accountantscontrole niet geldt. Dus als er hiertoe geen verplichting is, dan zal Triacc Adviseurs & Accountants B.V. deze voor u samenstellen tegen een aantrekkelijk tarief.
Als uw bedrijf een rechtspersoon is (bijvoorbeeld een BV), en voor twee opeenvolgende boekjaren onder 2 van de 3 onderstaande criteria blijft, dan is voor uw bedrijf de accountantscontrole niet verplicht.

De criteria zijn:

  • 50 of meer werknemers
  • € 12 miljoen of meer omzet
  • € 6 miljoen of meer balanstotaal

Indien uw onderneming wel voldoet aan 2 van de 3 bovenstaande criteria, dan kan Triacc Accountants B.V. de controle van uw jaarrekening(en) verzorgen. Zie hiervoor eveneens de paragraaf wettelijke controles.

VKD