Identificatieplicht

Wat moet u weten over de Wet Identificatieplicht Dienstverleners (WID)

Als wij ons gaan bezighouden met uw jaarrekening, uw administratie voeren of fiscale diensten aan u verlenen. Zijn wij namelijk wettelijk verplicht om vanaf het moment dat u klant wordt een kopie van uw identiteitsbewijs te maken. Dit is het gevolg van de WID (Wet Identificatie bij Dienstverlening).

Voor wie gelden de regels?

De WID geldt alleen wanneer uw adviseur:

  • belastingadvies of belastingaangiftes verzorgt;
  • werkzaamheden verricht die verband houden met het samenstellen, beoordelen of controleren van de jaarrekening;
  • andere werkzaamheden verricht die verband houden met de jaarrekening of fiscaliteit;
  • uw administratie doet.

Hoe gaan wij met de nieuwe wetten om?

Uw accountant of belastingadviseur is aangesloten bij het NIVRA , het SRA of het FB. Zijn dienstverlening is binnen het MKB van hoge kwaliteit. Hij besteedt meer dan gemiddeld zorg aan een goede uitvoering van de nieuwe wetten binnen zijn kantoor, maar ook: aan de voorlichting aan u als klant. Het gaat er tenslotte om dat u zo min mogelijk hinder ondervindt. Maar wat merkt u nou precies van de identificatieplicht?

Uw identiteit

Het gevolg van de identificatieplichting (WID) is dat uw identiteit op papier moet vastliggen. Oók als u al een jarenlange relatie met uw adviseur heeft. In de meeste gevallen zullen wij u vragen om uw identiteitsbewijs en daarvan een kopie maken. Deze kopie wordt opgeborgen in uw dossier waarop absolute geheimhouding rust, tenzij wij dat om wettelijke redenen moet overleggen. Bijvoorbeeld als gevolg van een onderzoek naar ongebruikelijke transacties (Wet MOT). Om een ongebruikelijke transactie te traceren en te melden moet bekend zijn wie de klant is waarvoor de dienst is verricht. Daarom moet de identificatie plaatsvinden voordat een opdracht wordt aanvaard of uitgevoerd.

Gewaarmerkt uittreksel Kamer van Koophandel

Indien u een in Nederland gevestigde rechtspersoon bent, zullen wij u ook om een gewaarmerkt uittreksel van de Kamer van Koophandel vragen of een akte van de notaris. In deze documenten moeten de identificatiegegevens staan van de personen (bestuurders) die handelen namens de vennootschap. Als in deze documenten niet (alle) identificatiegegevens staan, hebben wij ook een kopie van een paspoort of rijbewijs nodig. Het uittreksel van de Kamer van Koophandel kost € 11 per aanvraag.

Advies nodig?

Neem contact op met onze specialisten voor passend advies.
Vrijblijvend
Direct naar: