Disclaimer

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze internet site de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd, niet meer juist of onvolledig is. triacc staat daarom niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de op deze internetsite aangeboden informatie en is in geen geval aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze internetsite aangeboden informatie. Deze internetsite bevat links naar internetsites van andere organisaties en instellingen. Daarnaast wordt vanuit andere internetsites links gelegd naar deze internetsite. triacc aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte internetsites daar deze niet worden aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden door triacc.

Advies nodig?

Neem contact op met onze specialisten voor passend advies.
Vrijblijvend
Direct naar: